جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

فلز آلومینیوم چگونه تولید می شود؟ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

فلز آلومینیوم چگونه تولید می شود؟

Loading the player...

فلز آلومینیوم چگونه تولید می شود؟
فلز نقره سب، محکم و پر دوام است؛ کوچه و بازار و خانه پر ازامکانات و ابزاری است ساخته شده از این فلز.
پروفیل آلومینیوم محصولی است که در ساخت درها و پنجره ها، قفسه ها و اتاقک ها کاربرددارد.
بزرگ ترین کارخانه ی تولید شمش آلومینیوم در کشوردر شهرارک قراردارد؛ کارخانه ای مادر که محصول آن در کارخانه ها و کارگاه های گوناگون مصرف می شود.
کارخانه های تولید پروفیل آلومینیوم پس از ذوب شمش ها و تبدیل آنها به بیلرهای استوانه ای شکل آنها را در ابتدای خط تولید قرار می دهد.
این بیرد ها در کوره های پیش گرم، گرم شده و برای ورود به دستگاه آماده می شوند.
بیرد ها تا 400 درجه سانتی گراد گرم می شوند؛ این گرما آلومینیوم جامد را به حالت خمیری نزدیک می کند.
پروفیل های خروجی به قطعات موردنیاز برش داده شده و بر روی میز شیب دار ضمن حرکت توسط جریان هوا خنک می گردد.
قالب های فولادی ساخته شده با مقاطع مختلف دراتاق پلیش آماده ی استفاده در پرس و خط تولید می گردد.
با صیقل دادن دوباره ی قالب ها، سطح محصول بدست آمده هم صیقلی خواهد شد که نشان دهنده ی کیفیت محصول است.
قرار دادن دسته های منظم آنها در کوره های ویژه به مدت 12 ساعت با درجه حرارت 196 درجه ی سانتی گراد و خنک کردن سریع آنها استحکام از دست رفته را به آنها باز می گرداند.
مقصد نهایی پروفیل های تولید شده، کارگاه های کوچک و بزرگی است که محصول آنها سالیانه هزاران در و پنجره ای است که در خانه ها، مدرسه ها و دیگر بناها به کار میروند.جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ