فرکانس هاي تلویزیون

فرکانس هاي پخش سیما

کانال مرجع فرستنده های تلویزیونی و اف ام استان اصفهان
@tvfmisf

جهت هر گونه اطلاع رسانی خرابی شبکه  های تلویزیونی و رادیو یی اف ام  و تبادل نظر در این مورد در استان اصفهان می توانید به  مرجع اصلی تعمیرات فرستنده ها به آی دی زیر پیام ارسال فرمایید:
@tvfmesf
 

  کانال
سيما ( TV )
شبکه اصفهان  33 ، 35
ماهواره ( Satellite ) Name Iran Sat
 
badr
 
Arab Sat 2,3
Frequency Rate 12283،11881 MHz
Symbol Rate 27500
FEC 4-Mar
Polarization Horizontal

 

 

 

 

_ _ کانال های مربوط به دیجیتال فرکانس های مربوط به رادیو اف ام
شهرستان شهر بسته 1 بسته 2 بسته 3 ایران جوان معارف قرآن فرهنگ پیام اصفهان ورزش اقتصاد  سلامت  تلاوت نمايش مناسبتي گفتگو صبا آوا
اردستان اردستان 29 35 _ 90.70 88.70 96.70 100.70 106.70 104.70 94.70 92.70 _ _ _       _ _
مهاباد 29 35 _ 90.70 88.70 96.70 100.70 106.70 104.70 94.70 92.70 _ _ _       _ _
زواره 29 35 _ 90.70 88.70 96.70 100.70 106.70 104.70 94.70 92.70 _ _ _       _ _
اصفهـــــــــان اصفهان 39 45 21   89.00   101.00   105.00 95.00     ـ ـ         ـ
51 57 63 91.00 ـ 97.00 ـ 107.00 ـ ـ 93.00 99.00 103.00 101.50 107.50 95.50 103.50 105.50 93.50
43 49 37 90.50 88.50 96.50 100.50 106.50 104.50 94.50 92.50 98.50 102.50            
نیک اباد 39 45 21 _ 89.00 _ 101.00 _ 105.00 95.00 _ _ _ _       _ _
محمد آباد 42 36 _ _ 90.90 97.40 _ 100.90 94.10 _ _ _ _ _       _ _
نصر آباد 39 45 21 _ 89.00 _ 101.00 _ 105.00 95.00 _ _ _ _       _ _
کوهپایه 39 45 21 _ 89.00 _ 101.00 _ 105.00 95.00 _ _ _ _       _ _
سگزی 39 45 21 _ 89.00 _ 101.00 _ 105.00 95.00 _ _ _ _       _ _
تودشک 39 45 21 _ 89.00 _ 101.00 _ 105.00 95.00 _ _ _ _       _ _
خوراسگان 39 45 21 91.00 89.00 97.00 101.00 107.00 105.00 95.00 93.00 99.00 103.00 101.50 107.50 95.50 103.50 105.50 93.50
بهارستان 39 45 21 91.00 89.00 97.00 101.00 107.00 105.00 95.00 93.00 99.00 103.00 101.50 107.50 95.50 103.50 105.50 93.50
حسن آباد 39 45 21 _ 89.00 _ 101.00 _ 105.00 95.00 _ _ _ _       _ _
ورزنه 39 45 21 _ 89.00 _ 101.00 _ 105.00 95.00 _ _ _ _       _ _
هرند 39 45 21 _ 89.00 _ 101.00 _ 105.00 95.00 _ _ _ _       _ _
اژیه 39 45 21 _ 89.00 _ 101.00 _ 105.00 95.00 _ _ _ _       _ _
خمینی شهر خمینی شهر 43 49 37 90.50 88.50 96.50 100.50 106.50 104.50 94.50 92.50 98.50 102.50 101.50 107.50 95.50 103.50 105.50 93.50
درچه
کوشک
شهرضا شهرضا 24 30 _ _ 88.00 96.00 100.00 106.00 104.00 94.00 92.00 _ _ _       _ _
منظریه 24 30 _ _ 88.00 96.00 100.00 106.00 104.00 94.00 92.00 _ _ _       _ _
کاشـــــــان کاشان 59 65 39 89.70 87.70 95.70 99.70 105.70 103.70 93.70 91.70 _ _ _       _ _
قمصر 62 68 _ _ 88.70 96.70 100.70 106.70 104.70 _ 92.70 _ _ _       _ _
جوشقان و کامو 52 58 _ _ 88.50 96.50 100.50 106.50 104.50   92.50 _ _ _       _ _
مشکات 59 65 39 89.70 87.70 95.70 99.70 105.70 103.70 93.70 91.70 _ _ _       _ _
نیاسر 61 67 _ _ 88.20 96.20 100.20 106.20 104.20   92.20 _ _ _       _ _
برزک 59 65 _ _ 88.30 96.30 _ 106.30 104.30 94.30 _ _ _ _       _ _
خوانسار خوانسار 48 54 _ _ 87.60 96.30 99.60 105.60 103.60 93.60 91.60 _ _ _       _ _
_       _
سمیرم سمیرم 22 28 _ _ 89.00 97.00 101.00 107.00 105.00 95.00 93.00 _ _ _       _ _
_       _
کمه 46 _ _ 88.70 96.70 100.70 106.70 104.70   92.70 _ _ _       _ _
حنا 47 _ _ 88.00 96.00 100.00 106.00 104.00 94.00 92.00 _ _ _       _ _
ونک 33 _ _ #### _ _ 92.90 _ 99.20 96.10 _ _ _       _ _
بویین و میاندشت بوئین و میاندشت 42 48 _ _ 88.50 _ 100.50 106.50 104.50 94.50 92.50 _ _ _       _ _
افوس 42 48 _ _ 88.50   100.50 106.50 104.50 94.50 92.50 _ _ _       _ _
فریدن داران 49 55 _ _ 88.00 96.00 100.00 106.00 104.00 94.00 92.00 _ _ _       _ _
دامنه 21 _ _ 88.00 96.00 100.00 106.00 104.00 94.00 92.00 _ _ _       _ _
فریدونشهر فریدونشهر 22 28 _ _ 89.00 97.00 101.00 107.00 105.00 95.00 93.00 _ _ _       _ _
برف انبار 42 48 _ _ 88.50   100.50 106.50 104.50 94.50 92.50 _ _ _       _ _
فلاورجان ايمان شهر 43 49 37 90.50 88.50 96.50 100.50 106.50 104.50 94.50 92.50 98.50 102.50            
پیر بکران _       _ _
بهاران شهر _       _ _
کلیشاد 101.50 107.50 95.50 103.50 105.50 93.50
قهدریجان
ابریشم
فلاورجان
گلپایگان گلپایگان 23 29 _ _ 88.00 96.00 100.00 106.00 104.00 94.00 92.00 _ _ _       _ _
گوگد
گلشهر
لنجــــــــان زرین شهر 43 49 37 90.50 88.50 96.50 100.50 106.50 104.50 94.50 92.50 98.50 102.50 _       _ _
سده
چمگردان
چرمهین
فولاد شهر
زاینده رود
ورنامخواست
کرچکان 22 28     89.10 96.00 99.30 106.40 102.80   92.80                
باغ بهادران 43 49 37 90.50 88.50 96.50 100.50 106.50 104.50 94.50 92.50 98.50 102.50            
22 28   90.50 88.50 96.50 100.50 106.50 104.50 94.50 92.50 98.50 102.50 _       _ _
نائین نائین 39 45 21 _ 88.40 96.40 100.40 106.40 104.40 95.00 92.40 _ _ _       _ _
89.00 101.00 105.00 _       _
انارک 39 45 21 _ 89.00 _ 101.00 _ 105.00 95.00 _ _ _ _       _ _
_       _
خور و بیابانک خور 36 42 _ _ 88.00 96.00 _ 106.00 104.00 94.00 92.00 _ _ _       _ _
جندق 38 _ _ 88.00 96.00 100.00 106.00 _ 94.00 92.00 _ _ _       _ _
نجف آباد نجف آباد 43 49 37 90.50 88.50 96.50 100.50 106.50 104.50 94.50 92.50 98.50 102.50 101.50 107.50 95.50 103.50 105.50 93.50
گلدشت
کهریز سنگ
دهق 60 63   _ 88.80 95.80 _ 105.80 103.80 93.80 91.80 _ _ _       _ _
علویجه 60 63 _ _ 88.80 95.80 _ 105.80 103.80 93.80 91.80 _ _ _       _ _
39 45 _ _ 89.00 _ 101.00 _ 105.00 95.00 _ _ _ _       _ _
نطنز نطنز 29 35 _ 90.70 88.70 96.70 100.70 106.70 104.70 94.70 92.70 _ _ _       _ _
بادرود
خالد آباد
برخوار و دولت آباد حبیب آباد 39 45 21 91.00 89.00 97.00 101.00 107.00 105.00 95.00 93.00 99.00 103.00 101.50 107.50 95.50 103.50 105.50 93.50
خورزوق
دستگرد
دولت آباد
کمشچه
گز
شاهین شهر و میمه شاهین شهر 39 45 21 91.00 89.00 97.00 101.00 107.00 105.00 95.00 93.00 99.00 103.00 101.50 107.50 95.50 103.50 105.50 93.50
میمه 52 58 _ _ 88.00 96.00 100.00 106.00 105.00 94.00 92.00 _ _ _       _ _
89.00 101.00 95.00 _       _
وزوان 52 58 _ _ 88.00 96.00 100.00 106.00 105.00 94.00 92.00 _ _ _       _ _
89.00 101.00 95.00 _       _
مبارکه مبارکه 43 49 37 90.50 88.50 96.50 100.50 106.50 104.50 94.10 92.50 98.50 102.50 _       _ _
59 65 90.10 88.10 100.10 104.10 92.10 _       _
دیزیچه 59 65 _ 90.10 88.10 _ 100.10 _ 104.10 94.10 92.10 _ _ _       _ _
طالخونچه 43 49 37 90.50 88.50 96.50 100.50 106.50 104.50 94.50 92.50 98.50 102.50 _       _ _
کرکوند 22 28 _ 90.50 88.50 96.50 100.50 106.50 104.50 94.50 92.50 98.50 102.50 _       _ _
زیبا شهر 43 49 37 90.50 88.50 96.50 100.50 106.50 104.50 94.50 92.50 98.50 102.50 _       _ _
آران و بید گل ابوزید آباد 59 65 39 89.70 87.70 95.70 99.70 105.70 103.70 93.70 90.70 _ _ _       _ _
اران و بید گل
نوش آباد
سفید شهر
تیران و کرون تیران 43 49 37 90.50 88.50 96.50 100.50 106.50 104.50 94.50 92.50 98.50 102.50 _       _ _
عسگران _       _ _
رضوان شهر _       _ _
چادگان چادگان 23 29 _ _ 88.70 96.70 100.70 106.70 104.70 94.70 92.70 _ _ _       _ _
_       _
دهکده زاینده رود 61 67 _ _       _
رزوه 42 _ _       _
_       _
دهاقان دهاقان 59 65 _ _ 87.70 95.70 99.70 105.70 103.70 90.10 91.70 _ _ _       _ _
گلشن 24 30 _ _ 88.00 96.00 100.00 106.00 104.00 94.00 92.00 _ _ _       _ _