رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۸

فراخوان اولین جشنواره هنر دیجیتال - چهل سالگی

 

 

چهل سالگی انقلاب

فراخوان اولین جشنواره هنر دیجیتال

در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی، فراخوان اولین جشنواره هنر دیجیتال انقلاب اسلامی استان اصفهان برگزار می کند

آدرس کوتاه :