فتح خون

فتح خون


نام کتاب: فتح خون (روايت محرم)
 
 

نام نویسنده:شهید مرتضی آوینی چاپ اول: 1372

انتشارات: كانون فرهنگي، علمي هنري ايثارگران

فتح خون اثري است از سيد مرتضي آويني در روايت محرم. دل نوشته‌هايي كه پس از شهادت آن بزرگوار به چاپ رسيده است. «اينكه زمين در سفر آسماني خويش به عصر تاسوعا رسيده است و خورشيد از امام (ره) اذن گرفته كه غروب كند، ديگر تا نباء العظيم، اندك فاصله‌اي بيش نمانده است و زمين و آسمان در انتظارند ... اصحاب عشق را رنجي عظيم در پيش است. بال بر مسلخ عشق نهادن، گردن به تيغ جفا سپردن، با خون كوير تشنه را سيراب كردن و ... دم برنياوردن.»
 
 
 
 
                                                                                                                       منبع: کتاب فتح خون