جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

فارسنامه ناصری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

فارسنامه ناصری

Loading the player...
فارسنامه ناصری کتابی در حوزه تاریخ و جغرافیای فارس که در فاصله سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۱ه. ق توسط حسن فسائی و به درخواست ناصرالدین‌شاه به رشته تحریر درآمده‌است.]
گفتارهای کتاب

این اثر در دو گفتار تنظیم شده است و هر گفتار در یک جلد گنجانده شده‌است.
گفتار اول

گفتار اول در مورد تاریخ فارس (احوال پادشاهان و ثروتمندان و بزرگان فارس) از صدر اسلام تا سال ۱۳۱۱ است.] حوزه آن بخش‌هایی از سواحل و بنادر خلیج فارس، خوزستان و حتی کرمان امروزی در دوره بعد از اسلام تا اوایل قرن چهاردهم هجری را شامل می‌شود..
گفتار دوم

گفتار دوم درباره وضعیت جغرافیایی و باغ‌ها و آبادی‌ها و مسجدها و چشمه‌ها و رودهای فارس است که در چاپ حاضر، و از منابع معتبر در این باره به شمار می‌رود.[۶][۷][۸] و تقسیم فارس در دوره پیش از اسلام ;خصایص شیراز و محلات شیراز ;علما، شعرا، وزرائ، بقاع، مساجد، مدارس، و بساتین شیراز ;بلوکات فارس و آب و هوا ;محصولات و سرانجام معرفی مشاهیر و آثار آنها. در پایان این گفتار، ایلات مملکت فارس، جزایر خلیج فارس، چشمه‌ها و دریاها و دریاچه‌های فارس، رودخانه‌ها، صحراها و طوایف متفرقه قلعه‌های کوهی، کوه‌ها و معدن‌های فارس معرفی شده و در پی آن، فهرست بلوکات فارس آمده‌است. در پایان کتاب پس از نقشه بافت قدیم شیراز((و نقشه راهنمای استان فارس))، فهرست‌های نام کسان، جاهای، اشعار و کتاب‌ها، به انضمام تعلیقات به طبع رسیده‌است. جلد دوم کتاب با تصاویری از اماکن همراه است.]
حوزه مورد بحث کتاب

حوزه کتاب بخش‌هایی از سواحل و بنادر خلیج فارس، استان خوزستان و بخش‌هایی از استان کرمان امروزی در دوره بعد از اسلام تا اوایل قرن چهاردهم هجری را شامل می‌شود.]