جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

غار سور - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

غار سور

Loading the player...

روزی پیامبر (ص) و ابوبکر به هر سو در کوه در حرکت بودند و دشمنان پیامبر به دنبال ایشان که هنگام برگشتن پیامبر ناگهان یکی از آنها از کوه پرت شد ویکی هم کشته شد ، یکی دیگر از این افراد جای پای ابوبکر را شناخت اما آنها را نمی دیدند
پیامبر(ص)  وابوبکر وارد غاری شدند که ورددی غار پس از ورود آنها بوسیله تارهای عنکبوت پوشیده شددشمنان وقتی به ورودی غار نگاه کردند دیدند تار عنکبوت آنجا را پوشانده است و فکر کردند که هیچ کس نمی تواند وارد آنجا شده باشد دشمنان برگشتند و هیچ کس نتوانست محل مخفی شدن حضرت رسول ( ص) را بیابد

عوامل برنامه

تهیه کننده : سید محمود صائمین

نویسنده : احمد فخار پور ،سید کاظم صائمین

کارگردان : امیر رخ فروز ،رسول شیری ،سعید حسنی