جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

عید غدیر خم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عید غدیر خم

Loading the player...

پیامبر گرامى صلى الله علیه و آله و سلم در سال دهم هجرت براى انجام فریضه وتعلیم مراسم حج‏به مكه عزیمت كرد. این بار انجام این فریضه با آخرین سال عمر پیامبر عزیز مصادف شد و از این جهت آن را «حجة الوداع‏» نامیدند. افرادى كه به شوق همسفرى ویا آموختن مراسم حج همراه آن حضرت بودند تا صد وبیست هزار تخمین زده شده‏اند.

مراسم حج‏به پایان رسید وپیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم راه مدینه را،در حالى كه گروهى انبوه او را بدرقه میكردند وجز كسانى كه در مكه به او پیوسته بودند همگى در ركاب او بودند، در پیش گرفت. چون كاروان به پهنه بى آبى به نام «غدیر خم‏» رسید كه در سه میلى «جحفه‏»  قرار دارد، پیك وحى فرود آمد وبه پیامبر فرمان توقف داد. پیامبر نیز دستور داد كه همه از حركت‏باز ایستند وبازماندگان فرا رسند.

كاروانیان از توقف ناگهانى وبه ظاهر بى موقع پیامبر در این منطقه بى آب، آن هم در نیمروزى گرم كه حرارت آفتاب بسیار سوزنده وزمین تفتیده بود، در شگفت ماندند.مردم با خود مى‏گفتند: فرمان بزرگى از جانب خدا رسیده است ودر اهمیت فرمان همین بس كه به پیامبر ماموریت داده است كه در این وضع نامساعد همه را از حركت‏باز دارد وفرمان خدا را ابلاغ كند.

فرمان خدا به رسول گرامى طى آیه زیر نازل شد:

یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمك من الناس .(مائده:67)

«اى پیامبر، آنچه را از پروردگارت بر تو فرود آمده است‏به مردم برسان واگر نرسانى رسالت‏خداى را بجا نیاورده‏اى; و خداوند تو را از گزند مردم حفظ مى‏كند».

Praise belongs to God. We seek help from Him, and believe in Him, and trust in Him. We turn to Him for our evil and unrighteous deeds. The Lord, save whom there is no guide. Whoever is guided by Him, there will be no deviator for him. I testify that there is no God, save Him, and Mohammad is his servant and prophet

O people! Soon, I will die, and leave you. I am responsible and you too

Then he added: What do you think about me!? (Have I fulfilled my responsibility against you?)

The crowd all said: We testify that you have accomplished your prophetic mission, and endeavored. God may grant you good rewards

The Prophet (s.a.w.a.) said: Do you testify that the Lord of world is one, and Mohammad is His servant and prophet, and there is no doubt about paradise, hell, the everlasting life in the other world?

All replied: Yes, that is right. We testify

He added: O people, I leave among you two precious things. I shall see how you treat with my two heritage

One stood up and asked loudly: What are these two precious things

Prophet (s.a.w.a.) said: One is divine book, one side of which is in the powerful hand of God, and the other is with you. And the next is my Household. God has informed me that these two will never separate

Beware, O People, do not surpass Quran and my Household. Do not fail to follow both of them. Otherwise, you will perish

Then, he took Ali's hand (a.s.), and raised it too high that the armpit of both of them was seen by the people, and introduced him to the people

He asked: Who is more authorized and rightful to the believers than themselves

All replied: God and His messenger are more aware

The Prophet (s.a.w.a.) said: God is my master and I am the master of believers, and I am more authorized and rightful than themselves! Beware, O People