جهش تولید | جمعه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

عکسهایی از حضور پرشور مردم اصفهان در راهپیمایی ۲۲بهمن ۹۷ - چهل سالگی

 

 

چهل سالگی انقلاب

عکسهایی از حضور پرشور مردم اصفهان در راهپیمایی ۲۲بهمن ۹۷

عکسهایی از حضور پرشور مردم اصفهان در راهپیمایی ۲۲بهمن ۹۷


عکسهایی از حضور پرشور مردم اصفهان در راهپیمایی ۲۲بهمن ۹۷

آدرس کوتاه :