جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

عمارت کوشک (خانه شقاقی ) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عمارت کوشک (خانه شقاقی )

Loading the player...

دانلود

عمارت کوشک (خانه شقاقی )                                                                                                         این بنا در شمالی ترین بخش منطقه دوازده تهران،در جبهه شمالی خیابان کوشک حد فاصل فردوسی و لاله زار قرار دارد . این خانه را اغلب با عنوان خانه کوشک می شناسند. خانه شقاقی ابتدا به عنوان منزل مسکونی خانواده شقاقی مورد استفاده بود و بعدها به صورت یکی از مراکز آموزشی سازمان میراث فرهنگی کشور درآمد.

عمارت کوشک: ساختمان کوشک به صورت برونگرا است که محل استقرار آن در محور اصلی باغ در فاصله مرکز تا انتهای باغ می‌باشد. استقرار کوشک در محور اصلی باغ هم متاثر از ساختار هندسی باغ و فراهم کردن بهترین چشم انداز برای آن است و هم تاثیرگذار بر منظر محور اصلی است به طوری که در هنگام ورود به باغ و گذر از عمارت سردر، عمارت کوشک در محور دید قرار می‌گیرد. طرح کوشک در باغ گسترده ایرانی بر اساس طرح صفه با نقش مربع، یا هشت ضلعی و نیز طرح‌های هشت بهشت در موارد اندکی به صورت مدور می‌باشد. معمولاً اندازه کوشک‌های باغ بین ۱۲ تا ۲۰ متر بود و بزرگترین آن‌ها ... به ۲۵ متر هم می‌رسید. اغلب کوشک‌ها در چهار جبهه اصلی از خصوصیات کالبدی یکسانی برخوردار بودند. در حالی که در بیشترین موارد جبهه‌ای که از لحاظ نحوه جهت گیری اقلیمی، دید و منظر، موقعیت و برخی دیگر از ویژگی‌های کالبدی امتیاز بیشتری داشت، به عنوان جبهه اصلی بنا انتخاب می‌شد و غالباً در این جبهه ایوانی طراحی و ساخته می‌شد... سطح کوشک و ایوان آن در همه باغ‌ها ... بلندتر از سطح زمین باغ ساخته می‌شد... تا به نحو مناسبی از چشم اندازهای بیرون استفاده شود خانه مرحوم دکتر سیاوش شقاقی (عمارت کوشک) مربوط به اواخر دوره قاجار است که در تهران، خیابان سعدی، خیابان شهید قاءدی (هدایت سابق) واقع شده است. این اثر زیبای تاریخی تلفیقی از معماری سنتی و وارداتی داشته و به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

عمارت کوشک (خانه شقاقی ) در شمالی ترین بخش منطقه دوازده تهران،در جبهه شمالی خیابان کوشک حد فاصل فردوسی و لاله زار قرار دارد. این خانه را اغلب با عنوان خانه کوشک می شناسند. خانه شقاقی ابتدا به عنوان منزل مسکونی خانواده شقاقی مورد استفاده بود و بعدها به صورت یکی از مراکز آموزشی سازمان میراث فرهنگی کشور درآمد.عمارت کوشک: ساختمان کوشک به صورت برونگرا است که محل استقرار آن در محور اصلی باغ در فاصله مرکز تا انتهای باغ می‌باشد. استقرار کوشک در محور اصلی باغ هم متاثر از ساختار هندسی باغ و فراهم کردن بهترین چشم انداز برای آن است و هم تاثیرگذار بر منظر محور اصلی است به طوری که در هنگام ورود به باغ و گذر از عمارت سردر، عمارت کوشک در محور دید قرار می‌گیرد. طرح کوشک در باغ گسترده ایرانی بر اساس طرح صفه با نقش مربع، یا هشت ضلعی و نیز طرح‌های هشت بهشت در موارد اندکی به صورت مدور می‌باشد. معمولاً اندازه کوشک‌های باغ بین ۱۲ تا ۲۰ متر بود و بزرگترین آن‌ها ... به ۲۵ متر هم می‌رسید. اغلب کوشک‌ها در چهار جبهه اصلی از خصوصیات کالبدی یکسانی برخوردار بودند. در حالی که در بیشترین موارد جبهه‌ای که از لحاظ نحوه جهت گیری اقلیمی، دید و منظر، موقعیت و برخی دیگر از ویژگی‌های کالبدی امتیاز بیشتری داشت، به عنوان جبهه اصلی بنا انتخاب می‌شد و غالباً در این جبهه ایوانی طراحی و ساخته می‌شد... سطح کوشک و ایوان آن در همه باغ‌ها ... بلندتر از سطح زمین باغ ساخته می‌شد... تا به نحو مناسبی از چشم اندازهای بیرون استفاده شود. این بنا به شماره 1834 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.