جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

عمارت هشت بهشت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عمارت هشت بهشت

Loading the player...

دانلود

یکی از عمارت‌های تاریخی موجود در شهر اصفهان و ساخته‌شده در دوران صفویان است. از کلیه کاخ‌های باصفا و کلاه‌فرنگی‌هائی که در این دوره در کنار چهارباغ احداث شده بود فقط کاخ هشت‌بهشت باقی مانده‌است.
سبک معماری این بنا به شیوه اصفهانی است. عمارت هشت بهشت یکی از زیبا ترین عمارت ها در شهر اصفهان است که قدمت آن به دوران صفویه برمیگردد. این عمارت یادگار شاه سلیمان فرزند جانشین شاه عباس دوم است که در ابتدا ان را هشتی بهشتی و هشت در بهشت می نامیدند.


Hasht Behesht ("Eight Paradises") is a Safavid era palace in Isfahan .It was built in 1669 and is today protected by Iran's Cultural Heritage Organization. "Hasht bhesht" Palace is one of the most beautiful buildings in the city dating back to the Safavid eraThis place is the legacy of King Soleyman, the son of the successor of Shah Abbas II. At first, it named as eight in the paradise & then eight in heaven.