جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

عقدکنان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عقدکنان

Loading the player...

ملاحت وشیرینی زندگی به تنوع و رنگارنگی گذران آن است آداب ورسوم ملی و اسلامی ما یکسانی ها و یکنواختی هاراازبین میبرد و زندگی راجلوه ای خاص می بخشد وزیباترودوست داشتنی تروبیاد ماندنی ترمی کند می کند.برگزاری مراسم جشن عقد که ازدیربازدراصفهان انجام می شده . بسیاردیدنی بوده است خونچه کشی هدایا بر سرمردان خوش آوازوویژگی مراسم عقد. چیدن سفره خطبه عقد که درآن آب وآیینه و نان ونارنج وبرگ گل نهاده میشود وقرآن مجید که درمقابل دیدگان عروس وداماد گشوده میشود .درهای رحمت الهی رابه روی یک زندگی نو می گشایند ونیزمیزشربت مادرداماد وقلیان مادر داماد بهانه ای میشود تا دلهارا بیشتر بهم پیوند زند .


Wedding
Life is sweet loving grace Habh Vrngarngy diversity of national traditions and Islamic Vrsvm Mayksany Havyknvakhty Haraazbyn Mybrdvzndgy Harajlvh Vzybatrvdvst gives a special blessing viable term Trvbyad slow. Holding marriage ceremonies that are conducted by Azdyrbazdrasfhan. Has been draw Bsyardydny Khvnchh Welcome Gifts on Srmrdan Vazvvyzhgy ceremony. Picking table where the concluding sermon Vayynh water and bread Vnarnj leaves flowers is placed in front of the Holy Vqran Vdamad bride's eyes are opened. Divine Mercy doors open into a new life as an excuse to Dlhara Vnyzmyzshrbt Madrdamad Vqlyan groom's mother will bond more closely