Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

عصر امروز آب سد زاینده رود به شهر اصفهان می رسد

عصر امروز آب سد زاینده رود به شهر اصفهان می رسد


عصر امروز آب سد زاینده رود به شهر اصفهان می رسد

خبرگزاری صدا و سیما/ با افزایش خروجی سد زاینده رود ، آب، صبح امروز از سد نکو آباد گذشت. ‎ به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان امروز با اشاره به افزایش خروجی دریچه های سد زاینده رود برای تامین نیاز آبی کشاورزان شرق اصفهان از شنبه شب گفت: صبح امروز، آب رها شده به سد نکو آباد در پایین دست مبارکه رسیده است. علی بصیر پور افزود: آب عصر امروز به منطقه ناژوان اصفهان می رسد. وی با اشاره به اینکه این مقدار آب در حدود 20 تا 24 ساعت بعد از ورود به شهر اصفهان به زمین های کشاورزی شرق اصفهان می رسد گفت: آب رودخانه زاینده رود، 18روز برای مصرف کشاورزان باز است