جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹

عصارخانه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عصارخانه

Loading the player...

در تاریخ روایت شده که مردم معتقد آن زمان با راه اندازی یک عصارخانه مقداری از عایدات آن رابه صورت سهم مالشون صرف اماکن مقدس مثل مسجد و تکایا می کردند. در واقع سهم روغن ماسجد به صورت وقف کردن مقداری از درآمد عصارخانه تامین می شد. هنوزم اگر به مسجد جامع سر بزنید بقایای سوختن چراغ راروی بدنه بعضی از ستون ها می شه دید. در کتاب رستم التواریخ به قلم محمد هاشم عاصر از نوادگان خاندان صفویه شغل عصار باشی را  به عنوان یکی از شغل های مهم در زمان شاه سلطان حسین نام میبرد

 

According to narrative, people in the past working to mill workshops to Spend money for their holy places like mosques and Tkaya.
, The share of oils was dedication to mosques and provide from here. In fact
Nowadays you can see the remains of these oil on the some columns as you visit masjed jame
In a book named as "Rostam ol tavarikh" written by mohammad hashem aser,
Descendants of the Safavid ;milling workshoper was named
as one of the essential job in shah sultan hossein era .