جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

عزیز دل خدا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عزیز دل خدا

Loading the player...

تهیه کننده و ارائه دهنده :حجت الله نجف پور
معلم در حال جمع آوری برگه های امتحانی دانش آموزان است.محمد پویا که به دلیل تقلب به دفتر مدرسه خوانده می شود مورد پرخاش مدیر دبستان قرار می گیرد ؛اما معلوم می شود که محمد پویا جمله ای را کف دستش نوشته است به منظور حفظ آن جمله بوده نه تقلب.
او سوره حمد را کف دستش نوشته است


God's darling
Edit by
Hojat allah Najaf pour
The teacher collected the students' exam papers. Muhammad pouya due to fraud go to room of school administrator and he ruff him. However, it becomes clear that he did not fraud and just written something. He written Al-Fatiha chapter on his hands.