جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

ظروف روغن در عصارخانه ها - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ظروف روغن در عصارخانه ها

Loading the player...

در گذشته اعصارخاه ها مکان هایی بودند که در آنجا از دانه های گیاهی روغن های مورد نیاز گرفته می شده.برای نگهداری این روغنها از ظروف خاصی استفاده میکردند که در نگاه اول شبیه به ظروف سفالی بوده ولی جنس این ظروف از کرباس بوده است که لایه های این کرباس ها با به کار بردن سیریش به عنوان ماده چسبنده این ظروف را به وجود می آورده.
در مرحله اول کیسه ای پارچه ای را پر از کاه می کردند.
در مرحله دوم به دور کیسه قطعات کرباس را به همراه سیریش به روی کیسه می کشیدند و این کار تا جای تکرار میشده که ظروف به ضخامت مورد نیاز برسد.
در مرحله ی سوم ظروف را از کاه خالی می کردند...


Oil dishes in workshops
There are different big earthen jar near each other in a fixed place.
Each of them use for one kind of oil. The way of making big earthen jar is very interesting.
We can see most kind of these dishes in "shahi "workshop.
At first glance, these dishes seems as earth ware
However, if we pick them up & touch them we can understand that they are very lighter than earth ware.
You want know about their material, I tell you
According to our research, these ware are made by canvas & "sirish"or with isfahinan accent "seresh'
First, they formed mould with cloth & fill it with chaff.
Then stick canvas with" sirish "on mould
They continue until they get result
When Handle & pipe was stick & it dried, they put out chaff from it.