جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

طنز اصفهان - نمایش محتوای موسیقی

 

 

طنز اصفهان

کلیپ طنز حاضر ساخته شده در شبکه اصفهان ما بین برنامه های تولیدی پخش میشود این کلیپ در سالهای گذشته در شبکه اصفهان تهیه شده است.