جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

صنعت گلیم بافی ماشینی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

صنعت گلیم بافی ماشینی

Loading the player...

فرآيند توليد بافت گليم ماشيني:

در پشت ماشين بافندگي گليم ماشيني قرقره اي قرار دارد که نخ ها درون آن قرار مي گيرد و توسط يک لوله نايلوني که به سوزن بافندگي وصل مي شود تغذيه مي شود. سوزن در داخل زمينه فرو مي رود و به اين ترتيب نخ را وارد يک حلقه مي کند. عمق فرورفتن سوزن در داخل زمينه توسط حسگرهاي نوري که توسط برق عمل مي کنند کنترل مي شود. و به همين صورت ارتفاع حلقه نيز مي تواند کنترل شود.

يک قلاب يا گيره، گره را متناوباً گرفته و رها مي کند و سوزن به جهت مخالف حرکت مي کند. زمينه پشتي به جلو مي آيد و سوزن دوباره آن را تکرار مي کند. همچنين براي برش زدن نخ ها، يک گيره در طرف ديگر قرار دارد که به يک تيغه مجهز است و مانند يک قيجي عمل مي کند و گره ها را مي برد. اين عمليات بافندگي توسط چندين هزار سوزن انجام مي گيرد و در هر دقيقه چندين هزار رديف بافته مي شود. بنابراين يک ماشين بافندگي مي تواند روزانه چندين صد متر مربع گليم ماشيني توليد کند.
اگرچه در کل گليم فرش قابليت نگهداري بالايي دارند، فرش فانتزي (فرش فريز) به علت تعداد بيشتر و تابيدگي محکم تر نخ ها حتي از گليم فرش هم بادوام تر است. بنابراين فرش فانتزي (فرش فريز) قادر است در مقابل آسيب وسايل منزل مقاومت بالايي داشته و نماي خود را حفظ کند. همچنين به علت وجود تابيدگي زياد در نخ ها فرش فانتزي (فرش فريز)، ظاهري پيچ خورده دارد که در تراکم هاي مختلف جلوه هاي جذابي را ايجاد مي کند. در گليم فرش، نخ هايي با سطوح تابيدگي کمتر و پيچيدگي سست تر به کار رفته است.