جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

صنعت پارچه در ایران - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

صنعت پارچه در ایران

Loading the player...

 

ایران اسلامی از قدیم الایام سرزمین صنعت نساجی به شمار می رفت و یکی از مهمترین رقم صادرات این کشور را پارچه تشکیل می داد.

با پذیرش اسلام از سوی ایرانیان استادکاران مسلمان ایرانی ، این هنر را با پشتوانه الهی گره زدند و شاهکارهایی عارفانه و جاودانه در زمینه نساجی عرضه داشتند.

در دوران آل بویه حریر بافی به اوج رسید و به غرب مسیحی صادر شد.

پارچه های زربفت این اصل از زیباترین کارهای هنری در بافت پارچه است.

سلجوقیان و بازماندگان مغول این هنر را حفظ کردند و چنان حالت خیال انگیزی به آن دادند که باعث افتخار این هنر گردید.

در عصر مملوکان ابداع سبک های جدید در ابریشم کاری حتی هنر چینیان را تحت تأثیر قرار داد.