جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

صنعت لبنیات - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

صنعت لبنیات

{rsmediagallery tags="karkhane" limit="21" }

شیر از دیر باز در برنامه غذایی مردم ملل مختلف جهان جایگاه ویژه ای داشته است. گاو شیری در حدود 6 هزار سال پیش اهلی شده است. شیر حیوانات در آغاز دوران اهلی کردن به عنوان غذا استفاده شده است. گوسفند و بز در بین سالهای 9000 تا 8000 سال در خاورمیانه اهلی شدند. در حدود 7000 سال احشام در نقاطی از آفریقا و ترکیه به صورت گله در آمدند. همچنین شیر در عصر حجر در انگلستان و ایرلند استفاده شده است. صنعت گله داری ابتدا در نواحی جنوب غربی آسیا متداول گشت و پس از آن این عادت به سایر کشورها نیز سرایت نمود. رشد دامداری به منظور تامین شیر و فراورده های لبنی، در مراحل ابتدایی در مناطقی گسترش یافت که علوفه سبز به میزان کافی در آن مناطق یافت می شد.
اولین کارگاه لبنیات سازی در سال 1336 با نام آستارا، در خیابان فردوسی تهران گشایش یافت که تولیدات آن شیرهای بطری با درب چوبی بود.
در طول برنامه عمرانی سوم 1342 تا 1344 شش واحد دیگر در شهرستانهای، اصفهان، شیراز، مشهد، ساری، باختران و اهواز احداث شدند.
صنعت لبنیات کشور به عنوان یک صنعت نوپا و از صنایع تکمیلی بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار کشور ایفا مینماید. از ابتدای دهه۷۰ با راه اندازی واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ در کشور نیاز کشور به واردات کالاهایی نظیر پنیر سفید و... برطرف گردید. پس از آن، افزایش سرمایهگذاری دولتهای وقت در زمینه افزایش حجم شیر یارانه دار خانوار، توزیع پنیر در شبکه کالابرگی و اجرای طرحهایی نظیر توزیع شیر در مدارس موجب رشد فرهنگ مصرف فرآوردههای لبنی گردید. در سال های 1382 تا کنون رشد قابل توجه کمی و کیفی در احداث واحدهای بزرگ تولیدی و افزایش تنوع تولید واحدها صورت گرفت و به طور کلی فرهنگ مصرف لبنیات در کشور افزایش یافت.