جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

صنعت عبا بافی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

صنعت عبا بافی

{rsmediagallery tags="ababafi" limit="21" }

صنعت عبابافي از صنایع دستي و بومي شهرستان نایین
صنعت دستي عبابافي از صنایع مهم و ویژه شهرستان نایین بوده كه این صنعت به صورت كاملاً سنتي و بومي با استفاده از كرك و پشم شتر و گوسفند در رنگهاي زرد ، مشكي و خرمایي و لوازم سنتي و بومي در كارگاههاي تاریخي و سنتي زیرزمیني واقع در محمدیه محله تاریخي شهر كهن نایین واقع در 150 كیلومتري شمال شرقي اصفهان به عنوان دست بافته اي بومي در حال اجرا مي باشد و این ویژگیها صنعت مذكور را جزو یكي از مهمترین صنایع دستي و جاذبه هاي گردشگري مهم استان و كشور قرارداده است .