جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

صدای شهر - نمایش محتوای صدا

 

 

صدای شهر

تهیه شده در صدای مرکز اصفهان

صدای شهربرنامه ای 30 دقیقه ایی است این  برنامهبه صورت مشارکتی بین شهرداری و صدا و سیمای اصفهان است که به مسایل و عملکرد شهرداری و گاهی به مشکلات شهری اصفهان می پردازد این برنامه روزانه تهیه و پخش می گردد و از قسمتهای مختلفی مانند پیام ،گزارش و... تشکیل شده است

سال تولید: 1399