جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

صحافی و جلدسازی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

صحافی و جلدسازی

Loading the player...

صحافی و جلدسازی در عصر صفویه به اوج رسید و هنرمندان اصفهانی در تکامل آن ابتکار و خلاقیت بی مانندی از خود نشا ن دادند این هنر در دوره تیموریان و بخصوص در مکتب هرات پایه گذاری شده بود.در دوره صفویه با انتخاب اصفهان  به پایتختی و حمایتی که از هنرمندان به عمل آمد باعث شد قرآن‌های دست نوشته مجلل و فاخر به بهترین وضع و شیوه صحافی شود. نسخه های زیادی از شاهنامه، اشعار نظامی، جامی و آثار سایر سرایندگان نامدار و مشهور به دست جلدسازان و صحافان به شاهکارهائی از هنر تبدیل بشوند.


Bookbinding
Bookbinding and bookmaking improved in the Sfavie season and Isfahanian artists show the unique innovate for promotion that. This art at Timurian period and especially at Haratism was stablished.At Safavie period selecting Isfahan for capital and artists supporting caused bookbinding costly and grand hand writing Qurans in best method. A lot of versions of Shahnameh, Nezamy and Jamy poems and effects of others famous poets transform to masterworks of art by hands of bookmakers and bookbinding.