جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

صبر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

صبر

Loading the player...

صبر يعني مقاومت در برابر سختي ها و بدست گرفتن تاب و قرار خود. صبر، نيرويي است فعال که انسان را در برابر آن چه ناخوشايند اوست، توانمند مي سازد. هر مشکل و مصيبتي در زندگي، به تناسب ناخوشايندي اش، روان انسان را در تنگنا قرار مي دهد و موجب بروز فشار رواني مي گردد. در برابر اين گونه پديده ها، اگر فرد، توانمند و مقاوم نباشد، اختيار و تعادل خويش را از دست مي دهد و به رفتارهايي فکر مي کند و دست مي زند که نه تنها به حل مشکل خود کمک نمي کند، بلکه مسئله اي بر مسائل او مي افزايد.
کساني که توان تحمل سختي ها را دارند، بر خود مسلط هستند و از تعادل، خارج نمي شوند. اين گونه افراد در بروز يک مشکل به خوبي مي انديشند، و به موقع و به اندازه اقدام مي کنند و از تحرکات زيان آور و گوشه گيري هاي مُضر پرهيز مي کنند.
بنابراين، نه صبر به معناي سکون و سکوت است و نه هر سکوتي در مشکلات نشانه ي صبر و صلابت.
در این انیمیشن سعی شده تا نکاتی را در خصوص صبر به کودکان آموزش داده شود .