شکوفه ها

شکوفه ها برنامه ای است تولیدی –ترکیبی که هر روز هفته از شنبه تا چهار شنبه در ساعت 30/9از صدای مرکز اصفهان پخش می شود این برنامه کارِ گروه اجتماعی میباشد و با رویکردی ارشادی تربیتی ، اطلاعاتی آموزشی ، و تفریحی سر گرمی به مسائل مرتبط با خردسالان می پردازد تکنیکهای مورد استفاده در برنامه شامل آیتمهایی از جمله نمایش (قالب نمایش) ،گزارش ، (قالب گفتگو) ،موسیقی وسرود (قالب موسیقی وسرود ) ومتن که در قالب گفتار می باشد تهیه می شود

Loading the player...
عوامل تولید:

عوامل برنامه نویسندگان : فروغ نجف پور ، مینا اناکوی گزارشگر: راضیه جهفری بازیگران :راضیه جعفری ، پرتو نیلی پور ، سوسن طاهر زاده ، زهرا فدایی ، مهدی شهداد ، محسن دلیران ، فروغ نجف پور ، گویندگان : فرزانه نوید نیا ، زهرا فدایی ، میترا کرمی

تاریخ تولید: 1393/1/16