جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

شکر پنیر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شکر پنیر

Loading the player...


شکر پنیر نوعی از شیرینی جات اصفهان است . که در مراسم زایمان وقتی دختر متولد شده باشد.با آن پذیرایی می کنند . شکر پنیر ترکیبی از آب وشکر است  که  می گذارند جوش بیاید . وبه درجه  ای از قوام برسد . وقتی آماده شد بر روی سنگ بار آن را پهن می کنند وآنرا مرتب دو نفر از دو طرف می کشند تا قرمزی شکر به سفیدی مبدل شود . بعد آن را می برند با قیچی  تا بصورت گرد وچهار گوش شود. بعد آن را   در  بین آرد می ریزند تا رس کند و برا ی خوشمز ه شدن آن به آن انواع اسانس مثل هل وپرتقال می زنند