جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

شکایت مرد غریب - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

شکایت مرد غریب

Loading the player...

پیامبر نزد مرد قریش رفت و از او خواست که طلبی را که دارد به صاحبش برگرداند و اگر هم مشکلی دارد به او بگوید تا به او کمک کند آن مرد قریش گفت مشکلی نیست و گفت به دوستش که آن پول از اول مال ما نبود وزود آن پول را پس بده وحق را باید به صاحب حق برگرداند
پیامبر (ص) فرمود: ای مرد غریبه به طلب خود رسیدی حالا برو وخدا را شکر کن ، مرد طلبکار از حضرت رسول (ص) تشکر کرد ورفت ، مرد قریشی دوستانش را دید ، دوستانش به او گفتند ما آن مرد را نزد پیامبر فرستادیم تا خشم تورا با او ببینیم مگر تو نگفتی پول را پس نمی دهی  با این کار می خواستیم خواری محمد (ص) را ببینیم ! مرد قریشی گفت شما او را فرستادید تا خواری محمد را ببینید ولی وقتی نزد پیامبر (ص) به جز مرد طلبکار سه مرد شمشیر زن و یک اژدها دیدم که می خواستند حق مرد را از من بگیرند و خودم تصمیم گرفتم پول را برگردانم .

عوامل برنامه

تهیه کننده  : سید محمود صائمین

نویسنده : احمد فخار پور، سید کاظم صائمین ، نسرین عزتی

کارگردان : امیر رخ فروز