رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

شير سنگي - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شير سنگي

Loading the player...

مجسمه شير سنگي از يادمان‌هاي تاريخ باستان در شهر همدان است که در انتهاي خيابان 12 متري سنگ شير و در وسط ميدان مربع شکلي به همين نام قرار گرفته‌است. تپه‌اي که در حال حاضر مجسمه شير سنگي بر روي آن واقع شده تپه باستاني است زيرا تابوت متعلق به دوره اشکاني ازآن محل کشف شده و فعلاً در موزه تپه هگمتانه نگهداري مي‌شود. اين مجسمه به همراه قرينه اش ابتدا در دروازه شهر همدان قرار داشته‌است و اعراب به هنگام فتح همدان آن را باب الاسد به معني دروازه شير ناميده‌اند.

در سال 319ه. ق نيز که ديلميان همدان را به تصرف خود در آوردند دروازه شهر را به کلي تخريب کردند. مردآويج ديلمي قصد داشت يکي از آنها را به ري منتقل نمايد ولي چون موفق نشد پنجه‌هاي يکي از شيرهارا شکست و ديگري را به طور کامل تخريب نمود مجسمه آسيب ديده تا سال 1328 هجري شمسي بر روي زمين افتاده بود تا اينکه مهندس سيحون طراح و معمار آرامگاه بوعلي آن را در محل فعلي نصب کرد.
اين اثر در تاريخ 15/10/1310 و به شماره 93 در فهرست آثار ملي و تاريخي ايران به ثبت رسيده‌است.