جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

شهید منصور اسماعیلی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید منصور اسماعیلی

Loading the player...


شهید منصوراسماعیلی در سوم فروردین 1343در محله شهرستان شهر اصفهان چشم به جهان گشود .تا کلاس پنجم دبستان در س خواند .   بعد به شغل کشاورزی وکاشی کاری مشغول شد تا زمان سربازی    رفتن به جبهه رفت   وسرباز پاسدار شد   وپس از مدتی برگشت وازدواج کرد   و دوباره به جبهه رفت ودر تیپ امام حسین (ع)گلوله گذار تانک بود .   سه ماه از او هیچ خبری نبود مدت دو سال ونیم جمعادر جبهه بود .در   پنج وین عراق فعالیت داشت . سرانجام در سال 1366در عملیات کربلا ی 10به شهادت رسید.وپیکر پاکش در سوم اردیبهشت همان سال در گلستان شهدای اصفهان   به خاک سپرده شد . یادش گرامی وراهش مستدام .