جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

شهید محمود نیلی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید محمود نیلی

Loading the player...

"چیزی برای گفتن ندارم الا اینکه آنچه ازجیبم مانده انفاق شود."
این جمله را در وصیتنامه اش میبینید .اوکه تنها کمتر از ده روز به جبهه ها رفت  نماد واقعی آنان بود که ره صدساله را یک شبه رفتند.  شهید جهادگر مهندس محمود نیلی  .مهندس شیمی دانشگاه صنعتی شریف فرزند سوم خانواده نیلی بود. اوکه در رعایت ضوابط اسلامی سرسختی تحسین امیزی داشت طرفدار روحانیت مبارز بود. قبل از انقلاب هم به دیدار روحانیون در تبعید در مناطق بانه و سردشت و سنندج رفته بود. ودر سال شصت ویک در منطقه رقابیه یا فتح المبین و در اثر اصابت گلوله شهید شد.

"I have nothing to say unless please favor money what remained in my pocket. "You can see this sentence in his devise 
He who go to deploy less than ten days accedeed  in purpose very soon. Chemist of Sharif university martyr  engineer Mahmood nily was tertiary children of Nily family.He who had panegyric  enthusiasm in Islam commandment  acting ,advocated defiant clergy and  he have gone to visite them at Baneh  Sardasht and Sanandaj  before revolution .He  was martyr by shell impacting in Reghabiehor Fatholmobin local in 1361