جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

شهید محمد ابراهیم همت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید محمد ابراهیم همت

Loading the player...

به تاريخ 59/10/19 شمسي ساعت 10:10 شب چند سطري وصيت نامه مي نويسم : هر شب ستاره اي را به زمين مي کشند و باز اين آسمان غم‌زده غرق ستاره است ، مادر جان مي داني تو را بسياردوست دارم و مي داني که فرزندت چقدر عاشق شهادت و عشق به شهيدان داشت.
مادر، جهل حاکم بر يک جامعه انسانها را به تباهي مي کشد و حکومت هاي طاغوت مکمل هاي اين جهل اند و شايد قرنها طول بکشد که انساني از سلاله پاکان زائيده شود و بتواند رهبري يک جامعه سر در گم و سر در لاک خود فرو برده را در دست گيرد و امام تبلور ادامه دهندگان راه امامت و شهامت و شهادت است.

مادرجان، به خاطر داري که من براي يک اطلاعيه امام حاضر بودم بميرم ؟ کلام او الهام بخش روح پرفتوح اسلام در سينه و وجود گنديده من بوده و هست. اگر من افتخار شهادت داشتم از امام بخواهيد برايم دعا کنند تا شايد خدا من روسياه را در درگاه با عظمتش به عنوان يک شهيد بپذيرد ؛ مادر جان من متنفر بودم و هستم از انسانهاي سازش کار و بي تفاوت و متاسفانه جواناني که شناخت کافي از اسلام ندارند و نمي دانند براي چه زندگي مي کنند و چه هدفي دارند و اصلا چه مي گويند بسيارند. اي کاش به خود مي آمدند...

I write some lines of my testament in 59/10/19 at 10:10: Each night a star in the sky,come  to the ground and again this sad sky is full of  stars.My mother,you know I love you so much,and you know I love of martyrdom,and I love martyrs.
mother ,ignorance in a society ruined the people,and idolatrous regimes are the supplements of this ignorance.It may take some centuries that a good person born,and he can lead a confused society.Imam is the crystallization of the way of: Leadership, courage, and martyrdom.
Dear mother,can yopu remember ,I ready to die  because I got a notification  from Imam? His words inspire the spirit of Islamic conquests,and it is in my heart. If I had the honor of martyrdom  ask  imam  to pray for me.Maybe God accept me in his doorway as a martyr.Dear mother I hate compromise, indifferent people, and unfortunately, the young people who do not  know enough about Islam and do not know what they want to do in their lives,and what purpose they have,I hope they find themselves.