جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

شهید قربانعلی سعیدی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید قربانعلی سعیدی

Loading the player...


شهید قربان علی سعیدی در زرین شهر بدنیا آمد در دبستان حبیب کهریزی درس می خوان دوره راهنمایی را د رمدرسه ابن سینا گذراند مدیر مدرسه به راز عشق او پی برد .پانزده سالش بیشتر نبود که با دستکاری در شناسنامه به بسیج پیوست وآموزش   نظامی دید   وبه اهواز رفت بعد از یک ماه بر گشت در جبهه آر پی جی زن بود با یک   مر خصی  کوتاه مجددراهی جبهه شد و چهار روز بعد خبر پروازش به خانواده اش رسید  در عملیات تنگه جزابه وقتی در حال پاک کردن اسلحه بود .به نماز درآخر وقت ایستاد که ترکش خمپاره به مغز او اصابت کرد و به شهادت رسید.تاریخ   شهادتش 1360/12/02  بود .