جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

شهید عبدالمهدی کاظمی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید عبدالمهدی کاظمی

مدافع حرم شهید عبدالمهدی کاظمی، از شهرستان خمینی شهر که در دی ماه ۱۳۹۴ در سوریه به فیض شهادت نائل آمد.