جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹

شهید سید جلیل میر شفیعیان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید سید جلیل میر شفیعیان

شهید سید جلیل میر شفیعیان فرزند سید مجتبی در سال 1345 در شهر داران چشم به جهان گشود  به شماره شناسنامه 171 داران ،تحصیلات ابتدایی را در همان شهر گذراند .وبه هنرستان مفتح داران رفت وسال اول دبیرستان ثبت نام کرد وچند ماهی از کلاس درس استفاده کرد ودر پایگاه بسیج داران مشغول خدمت بود که از طرف بسیج شهر ستان فریدن به جبهه ها اعزام شد  ودر لشکر امام حسین (ع) وگردان ابو الفضل (ع) بی سیم چی بود و مدت سه سال وچند ماه در جبهه ها فعالیت داشت  . او اهل عبادت ونماز شب بود وحسن خلق خوشی داشت .حدود یک ماه قبل از شهاد ت محل وزمان شهادت خود را در خواب دید ه بود که همان گونه که در خواب دیده بود به وقوع پیوست . وسر انجام در تاریخ 18/05/1365در منطقه مجنون به شهادت رسید . ودر تاریخ 22/05/1365در گستان شهدای شهر داران به خاک سپرده شد .روحش شاد