جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

شهر گز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهر گز

Loading the player...

شهر تاریخی گز در دشت نسبتاً مسطحی قرار گرفته، که فاقد عوارض طبیعی است این شهر به فاصله 18 کیلو متری شمال اصفهان و کنار اتوبان جدید اصفهان – تهران واقع شده است. از نظر تقسیمات کشوری از توابع شهرستان«شاهین شهرو میمه» از استان اصفهان محسوب می گرددقدمت و کهن سالی گز به قبل از ظهور اسلام می رسد.بافت این شهر قدیمی بوده و به صورت سنتی بنا گردیده است ولی در سالهای اخیر تغییراتی یافته و سبک جدید معماری در آن متداول شده است.حمدلله مستوفی در کتاب نزهه القلوب می نویسد:«بهمن بن اسفندیار در این ده آتشکده ای ساخته است.»این آتشکده گویا بعد از حمله اعراب به ایران و نفوذ اسلام در این شهر به مسجد تبدیل شده است]
گزبرخواربا دارابودن تپه باستانی نماز باقیمانده از دوران اشکانیان قدیمی ترین سند باستان شناسی وگور خمره را در خود دارد  گویش و زبان گزبرخوار فرس قدیم ودر حال حاضر، گویش مزبور یک گویش قدیمی و اصیل ایرانی محسوب میگردد
گزشهری است در بخش مرکزی شهرستان شاهین شهر و میمه استان اصفهان. این شهر تاریخی در دشت نسبتاً مسطحی قرار گرفته، که فاقد عوارض طبیعی است. قدمت و کهن سالی گز به قبل از ظهور اسلام می رسد. بافت این شهر قدیمی بوده و به صورت سنتی بنا گردیده است ولی در سالهای اخیر تغییراتی یافته و سبک جدید معماری در آن متداول شده است. گویش و زبان گزفرس قدیم بصورت قسمتی اززبانهای چهارگانه پهلوی یا پهله ای (شهری ) ، ولایتی (روستایی ) ، بتری ( بریده وکوتاه ) و دری که مربوط به بیان ودشت و دره و صحرا بوده است 0 این گویش به تدریج ازقرن یازدهم هجری به بعد تحت تأثیرزبان خط فارسی قرارگرفته وتغییر یافته است ولی در حال حاضر، گویش مزبور یک گویش قدیمی و اصیل ایرانی محسوب میگردد و از نظر کتابت بدون خط و از الفبای فارسی و عربی و اعراب آنها استفاده مینموده و میکند و به علت تشابهاتی که در بعضی لغات وکلمات و واژهها با گویش زبان آلمانی و بعضی نواحی اروپا و حتی یونان داشته است ، مورد تحقیق و بررسی متخصصین و فرهنگ شناسان آلمانی نظیر« ویلهلم آیلرس» (۱۹۸۹ - ۱۹۰۶ م) قرارگرفته است.  مسجدجامع، کاروانسرای عباسی، مسجد آقا محمود، بقعه متبرکه امامزاده شاه نعمت اله وقبرستان سادات از جمله اماکن گردشگری این شهر است. کشاورزی شهر گز در گذشته معروف بوده است. وجود قنوات متعدد در منطقه حاکی از سابقه طولانی و پر تحرک مردم در امر کشاورزی است.لیکن به واسطه خشکسالی های متوالی و حفر چاه های عمیق در منطقه که به مبدأ قنوات نزدیک بوده و نیز به واسطه عدم نگهداری و لایروبی بموقع، قنوات این شهر دچار کم آبی و رکود کشاورزی و از بین رفتن باغات و در نتیجه روی آوردن کشاورزان به شهر ها وتغییرشغل آنهاراسبب شده است. اما بعلت وجود خاک رس مرغوب و کوره های آجرپزی در این منطقه ، شهر گزبرخوار تبدیل به یکی از قطب های صنعت تولید آجر ایران شده است..