جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

شهر ورزنه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهر ورزنه

Loading the player...

ورزنه با جمعیتی نزدیک 11 هزار نفر در 105 کیلومتری شرق استان اصفهان قرار دارد.آثار حیات در این شهر به گفته بوم شناسان و باشتان شناسان به هزاران سال قبل بر میگردد. شهر ورزنه آخرین نقطه جمعیتی در حاشیه رود خانه ی زاینده رود است و به دلیل بن بست بودن شهری است زیبا بکر و برخوردار از آداب و رسوم و فرهنگی خاص و منحصر بفرد.
در کوچه های شهر ورزنه زنان اکثرا با پوشش چادر سفید مشاهده می شوند.ورزنه تنها شهر ایران است که زنانش از دیر باز با چادرهای سفید دیده شده اند و برای این منظور از کرباس سفید که در این منطقه کشت میشود استفاده می کنند

گفته می شود اولین پلی که بر روی زاینده رود ساخته شده است پل ورزنه بوده است و بر حسب اتفاق آخرین پلی است که بر روی زاینده رود استوار است زیرا پس از آن تالاب آغاز می شود.

Varzaneh with a population of around 11 thousand people,is located in the east of esfahan,it is 105 kilometers far from esfahan. Life in this city, according to ecologists and archaeologists dates back to  thousands  years ago.Varzaneh is the last place of population besides the zaianderood river, Because of being  impasse it  is a beautiful and  pristine city , and has  unique customs and culture
Most women with white veil are seen in varzaneh,it is the only city in esfahan that we can see the women with white veil from the old time. For this reason the white Burlap that is grown in this region are used
Varzaneh bridge is The first bridge that was built on  zaiandeh rood, And it is a coincidence that it is  the last bridge on the river because after that  lagoon begins