جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

شهر رهنان اصفهان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهر رهنان اصفهان

Loading the player...

دانلود

رهنان یازدهمین منطقه شهر اصفهان است که حدفاصل بین "خمینی شهر" و مرکز شهر اصفهان قرار گرفته است. و تا سال ۱۳۸۲ شهری مستقل از اصفهان محسوب می شد. شهر رهنان در گذشته دور بنا به گفته بزرگان و ریش سفیدان از چهار قلعه تشکیل شده بود که امروزه از این قلعه ها در مجاورت کهندژ مربوط به دوره ساسانیان هیچ اثری باقی نمانده است . ازآثار تاریخی رهنان که تنها نشانه ای ازآن باقی‌مانده مسجد جامع قبلتین و دو حمام کوچک و بزرگ در مجاورت یکدیگر که موسوم به حمام چهل ستون می باشد. طبق طومار مرحوم شیخ بهایی سهم کل رهنان از آب زاینده رود ۲۴ سهم بوده است . این محله حد فاصل شهرستان خمینی شهر و شهر اصفهان قرارگرفته است از طرف شرق نیز با خیابان امام خمینی و ازطرف غرب و شمال غرب به منطقه جوی آباد ازنواحی شهرستان خمینی شهر و از طرف جنوب به خیابان کهندژ و ازطرف شمال به جاده بابوکان منتهی می شود. رهنان به وسیله پنج معبر اصلی خیابان های شریف شرقی ، درخشان، امام رضا (ع) ، شهید بهشتی و فلکه کهندژ با مناطق همجوار در ارتباط می باشد. خود رهنان محلات قدیمی چون (محله طاحونه ، ماشاده ، محله زاجان ، محله چهارشاه ) را شامل می شود . که هر کدام ازاین محلات دارای زمین های کشاورزی بسیاری است.

وجه تسمیه این شهر را دو گونه ذکر کرده اند؛ یکی اینکه :در یکی از خشکسالی های قدیم، بدلیل کاشت ِ زیادِ گندم،آرد ِمورد ِ نیازِ استان ، از این منطقه تاًًمین می شده و به همین سبب به اینجا "راه ِنان" یا "ره نان" گفته شده عده ای هم معتقدند که بخاطر مرغوب بودن ِ خاک اینجا،وخوب بودن ِ محصولات ِاین ناحیه ، و به اصطلاح ِمحلی ها "ر ِ" داشتن ِ گندم وبرنج، اینجا را "رنان" گفته اند البته "ر ِینون"خواندن ِمحلی ها؛ دلیل ِ دوم را بیشتر درست مینماید

رهنان دیه بزرگ و یا یک شهر بزرگی است درشمال اصفهان که این شهر یا شهرک به صورت ((رهنان )) به کسراول تلفظ می شود . و امروز جزو اصفهان است. درلغت نامه آن را ((رنان)) با ضّم اول یاد می کند. درمعجم البدان یاقوت نیز به ضّم اول آمده است.جابری انصاری آن را ((رنان )) (به کسراول ) یاد می کند.۱درتداول عامه آن را رینان و به گویش خاص اصفهان رینون یا رنون تلفظ می کنند. صحیح ترین نام ها و صورت تلفظ همین صورت تلفظ عامه است.رهنان جزو بلوک ماربین به حساب می آمد . و مردم آن از راه کشاورزی و دامداری زندگی می کردند. ترکیب این واژه ازسه جزءِ ((ره ــ ن ــ ان )) است . ((ره )) تخفیف یافته کلمه ((ر)) (با کسر) مبدل از ((ن )) تخفیف یافته کلمه ((نا)) است نا به معنی آب است. و ((ن)) حرف زینت است برای سهولت تلفظ و (( ان)) علامت نسبت وکثرت است

قدمت این شهر به درستی مشخص نیست.طبق افسانه ای می گویند که سلطان حسین صفوی در این ناحیه متولد شده است.وجود مسجد"بزرگ"با دو محراب نیز موَُید این مطلب است

سالها پیش ،حدفاصل بین این بخش تا مرکز شهر را زمین های کشاورزی،باغات،زمین های بایرو. . .در بر گرفته بوده که سبب ایجاد لهجه ای کمی متفاوت تر از لهجه اصفهانی در این منطقه گردیده است.

در اینجا شعری به لهجه رهنانی آورده می شود که سروده شاعر معروف ِ این شهر محرم رنانی می باشد:

کاسه کلوا

صُبا هَنچی کا باهار شِد دلی ما هم وا می شِد

هَمچی بی تاهاشونه رو به طِرِف صحرا میشِد

مِگه آفتابا می شِد لایی کاسه پَنوم کرد؟

هرکی ام خواسّه کا پَنوم بوکونِد رسوا می شِد

کاری عشق و عاشقی مثلی شتر سوواریه

هر کی ام سووار شده بیخودی هی دولّا می شِد

غمی تو مِث اِجِلی مُحلَّقی یُهو میاد

نیمدونم چیطورِکی آ اِز کوجا پیدا می شِد؟

آسّه آسّه بُوِرَم شُد کا تو را دوس می دارَم

بیخودی نیس تا می یَی گل اِز گلی مَ وا می شِد

دیگه هر چیزی به دَ نَم مِثی "زغنبوت"شُدِس

دیگه خورد وخواب برام مِث عملی بیجا می شِد

هر کی ام خواسّه نِصیحِتَم کونِد بُق میکونَم

چاره نیس،بُق نکونَم همِش همی حرفا می شِد

دل آدِم مِث کاسه چینی می مونِد، وَخ کا شیکِس

دیگه سالم نیمیشِد صَد رَش اِگه کلوا می شِد

شبی مَرتا بیه سا دلَم بونه دا می گیرِد

روزی روشَنام دیگه وَر چِشا مَ سیا می شِد

چار صُبای عمری منَم به اِمرو و فردا گذِش

آخِرِ ش نَفَمیدَم کِی ای صُبا د صُبا می شِد؟

نشده دوری کونَم یا اِز دَسِد وَر بِمالَم

ای طِناف هر چی تَقَلا می کونَم کوتا می شِد

آخِرِش اِز دَسی تو مَ خودما چیز خور می کونم

آدِمی اِز جون گذِشته هنو وَم پیدا می شِد

تا کا فِک شا می کونم : یه روز بِِِِِرَم بیبینَمِش،

ناغافِل عِسکه میاد آ رفتنم بیجا می شِد

نکونِد "مَحرَمی" یَم عاشِقِسا ما نیمیدونیم؟

اِگ باشِد عاقِبِتِش تو این وِلات رُسوا می شِد

رهنان ديه بزرگ و يا يك شهر بزرگي است درشمال اصفهان كه اين شهريا شهرك به صورت ((رهنان )) به كسراول تلفظ مي شود . و امروز جزو اصفهان است. درلغت نامه آن را ((رنان)) با ضّم اول ياد مي كند. درمعجم البدان ياقوت نيز به ضّم اول آمده است.جابري انصاري آن را ((رنان )) (به كسراول ) ياد مي كند.۱درتداول عامه آن را رينان و به گويش خاص اصفهان رينون يا رنون تلفظ مي كنند. صحيح ترين نام ها و صورت تلفظ همين صورت تلفظ عامه است.رهنان جزو بلوك ماربين به حساب مي آمد . و مردم آن از راه كشاورزي و دامداري زندگي مي كردند. تركيب اين واژه ازسه جزءِ ((ره ــ ن‌‌‌ ــ ان )) است . ((ره )) تخفيف يافته كلمه ((ر)) (با كسر) مبدل از ((ن )) تخفيف يافته كلمه ((نا)) است نا به معني آب است. و ((ن)) حرف زينت است براي سهولت تلفظ و (( ان)) علامت نسبت وكثرت است.۲ شهر رهنان در گذشته دور بنا به گفته بزرگان و ريش سفيدان از چهار قلعه تشكيل شده بود كه امروزه از اين قلعه ها در مجاورت كهندژ مربوط به دوره ساسانيان هيچ اثري باقي نمانده است . ازآثار تاريخي رهنان كه تنها نشانه اي ازآن باقي مانده مسجد جامع قبلتين و دو حمام كوچك و بزرگ در مجاورت يكديگر كه موسوم به حمام چهل ستون مي باشد. طبق طومار مرحوم شيخ بهايي سهم كل رهنان از آب زاينده رود ۲۴ سهم بوده است . اين محله حد فاصل شهرستان خميني شهر و شهر اصفهان قرارگرفته است از طرف شرق نيز با خيابان امام خميني و ازطرف غرب و شمال غرب به منطقه جوي آباد ازنواحي شهرستان خميني شهر و از طرف جنوب به خيابان كهندژ و ازطرف شمال به جاده بابوكان منتهي مي شود. رهنان به وسيله پنچ معبر اصلي خيابان هاي شريف شرقي ، درخشان، امام رضا (ع) ، شهيد بهشتي و فلكه كهندژ با مناطق همجوار در ارتباط مي باشد. خود رهنان محلات قديمي چون (محله طاحونه ، ماشاده ، محله زاجان ، محله چهارشاه ) را شامل مي شود . كه هر كدام ازاين محلات داراي زمين هاي كشاورزي بسياري است