جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

شهر بارون با صدای محمد علیزاده - نمایش محتوای موسیقی

 

 

شهر بارون با صدای محمد علیزاده

منم مثه تو مات این قصه ام                  تو هم مثه من امشبو دعوتی
درست تو همین ساعتو ثانیه                      سزاوار زیباترین رحمتی


تو این حس و حال عجیب و غریب      دوتابال می خوای که رو شونته
تو از هر مسیری بری میرسی                تو از هر دری بگذری خونته

از این سفره ها معجزه دور نیس                ببین دست دنیا تودست منه
دعا میکنم تا اجابت بشه                          دعا میکنم چون دلم روشنه


من از عشق بارون به دریا زدم            به بارون و به آسمون دعوتیم
چه مهمونیه با شکوهی شده           تو این لحظه هایی که هم صحبتیم

من از عشق بارون به دریا زدم            به بارون و به آسمون دعوتیم
چه مهمونیه با شکوهی شده          تو این لحظه هایی که هم صحبتیم

تو این حس و حال عجیب و غریب     دوتابال می خوای که رو شونته
تو از هر مسیری بری میرسی               تو از هر دری بگذری خونته


از این سفره ها معجزه دور نیس              ببین دست دنیا تودست منه
دعا میکنم تا اجابت بشه                        دعا میکنم چون دلم روشنه


من از عشق بارون به دریا زدم             به بارون و به آسمون دعوتیم
چه مهمونیه با شکوهی شده            تو این لحظه هایی که هم صحبتیم

من از عشق بارون به دریا زدم             به بارون و به آسمون دعوتیم
چه مهمونیه با شکوهی شده           تو این لحظه هایی که هم صحبتیم