جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

شهر انارک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهر انارک

Loading the player...

انارک شهر زيبايي که قرنهاست نامش به بزرگي برده مي شود . در بخش وسيع 18000 کيلومتري به همين نام در شهرستان نايين واقع شده است . در عهد صفويه جز استان يزد بوده و پس از آن تحت حکومت سمنان قرار گرفته است که اين تغيير استان چند بار بين يزد و سمنان واقع شده و در حال حاضر تابعيت استان اصفهان را داراست. قدمت واقعي آن بدرستي مشخص نميباشد ولي شواهد و قرائن در ارتباط با قدمت بخش، نشان از قدمت بالاي 1300 سال مي باشد که قلعه بزرگ نخلک با قدمت 1700 سال و قلعه اشين و برج قبله که محل سکونت زرتشتيان بوده است و آثار و شواهدي که نشان از معدن کاري قديمي در معادن سرب نخلک و طالمسي با قدمت بيش از 1500 سال را ميدهد خود شاهدي بر اين مدعاست. عبد الرحمن صدريه در کتاب قريه ما چاپ سال 1360 قدمت تشکيل شهر انارک را به زمان حمله اعراب به ايران مي داند.که اين مردم اوليه با دامداري و تجارت با شتر امرار معاش مي نمودند و سپس در زمان حمله هلاکو خان مغول عده اي از علويان که قبلا براي در امان ماندن از حمله حجاج ابن يوسف در زواره ساکن شده بودند بار ديگر به سوي انارک کوچ نموده و ساکنين جديد شهر شدند تا پايه گذار باغداري در شهر انارک باشند.در حال حاضر براساس سرشماري سال 1385 انارک 1285 نفر سکنه دارند ولي بر اساس نگارش ابراهيم دستان (يغماي ثاني ) از فرزندان يغماي جندقي در جلد دهم مجموعه ناصري به تاريخ ذيحجه الحرام سنه 1301 هجري قمري شهر انارک در اين زمان 1200 خانوار بوده است که 4000 نفر مرد و 3000 نفر زن داشته که شغل غالب شترداري و گوسفندداري و پيوسته به مسافرت و کرايه اشتغال داشته اند و در معادن مس و سرب نيز مشغول بوده اند . اين نگارنده کارگران معدن چاه پلنگ را در آن زمان 700 نفر دانسته است.