جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

شهر انارک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهر انارک

Loading the player...


شهر تاریخی انارک
انارک شهر زیبایی که قرنهاست نامش به بزرگی برده می شود . در بخش وسیع 18000 کیلومتری به همین نام در شهرستان نایین واقع شده است . در عهد صفویه جز استان یزد بوده و پس از آن تحت حکومت سمنان قرار گرفته است که این تغییر استان چند بار بین یزد و سمنان واقع شده و در حال حاضر تابعیت استان اصفهان را داراست.
قدمت واقعی آن بدرستی مشخص نمیباشد ولی شواهد و قرائن در ارتباط با قدمت بخش، نشان از قدمت بالای 1300 سال می باشد که قلعه بزرگ نخلک با قدمت 1700 سال و قلعه اشین و برج قبله که محل سکونت زرتشتیان بوده است و آثار و شواهدی که نشان از معدن کاری قدیمی در معادن سرب نخلک و طالمسی با قدمت بیش از 1500 سال را میدهد خود شاهدی بر این مدعاست.

عبد الرحمن صدریه در کتاب قریه ما چاپ سال 1360 قدمت تشکیل شهر انارک را به زمان حمله اعراب به ایران می داند.که این مردم اولیه با دامداری و تجارت با شتر امرار معاش می نمودند و سپس در زمان حمله هلاکو خان مغول عده ای از علویان که قبلا برای در امان ماندن از حمله حجاج ابن یوسف در زواره ساکن شده بودند بار دیگر به سوی انارک کوچ نموده و ساکنین جدید شهر شدند تا پایه گذار باغداری در شهر انارک باشند.در حال حاضر براساس سرشماری سال 1385 انارک 1285 نفر سکنه دارند ولی بر اساس نگارش ابراهیم دستان (یغمای ثانی ) از فرزندان یغمای جندقی در جلد دهم مجموعه ناصری به تاریخ ذیحجه الحرام سنه 1301 هجری قمری شهر انارک در این زمان 1200 خانوار بوده است که 4000 نفر مرد و 3000 نفر زن داشته که شغل غالب شترداری و گوسفندداری و پیوسته به مسافرت و کرایه اشتغال داشته اند و در معادن مس و سرب نیز مشغول بوده اند . این نگارنده کارگران معدن چاه پلنگ را در آن زمان 700 نفر دانسته است.