جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

Loading the player...

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان اولین سازمان مؤسس مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در کشور، ضمن حمایت از راه‌اندازی و توسعه شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان توانسته است گام‌های مؤثری در توسعه تولید و صادرات محصولات دانش بنیان و اشتغال پایدار دانش آموختگان دانشگاهی بردارد.                                                                                                                                                  تکمیل کننده ساختار های مفقوده نظام فناّوری

امروزه هدف از تاسیس پارک های علمی و شهرهای تحقیقاتی در هر کشوری از سیاست های توسعه ای آن کشور نشأت می گیرد که هدف اصلی آنها ، توسعه فناوری و ایجاد شرایط مستعد برای انواع نوآوریها و به کار گیری توان خلاق علمی و پژوهشی دانشگاه ها و موسسات خصوصی و صاحبان صنایع می باشد.

شهرک‌ها و پارکهای علمی نمونه ای از ساختارهای جدید علمی و پژوهشی هستند که از دهه 1960 ابتدا در آمریکا ظهور یافته و از آن به بعد در دیگر کشورهای جهان تسری یافته است .

در دهه یادشده برخی از کشورهای صنعتی ایجاد پارک علمی – فناوری را عامل مهمی در توسعه فناوری و اقتصادی خویش می دیدند . از سوی دیگر در دهه 1980 در جهان گونه ای از رکورد اقتصادی و کاهش درآمد و افزایش بیکاری روی داد .

سیاستگزاران اقتصادی دنیا امید شان به توسعه هدایت شده فناوری بود تا از این طریق روح تازه ای در کالبد اقتصاد منطقه ای و ملی آنها دمیده شود .

این نوآوری مناسب به ویژه برای کشور های جهان سوم از جمله کشورهای جنوب شرق آسیا که مواجه با مشکلات عدیده ای بودند بسیار موثر و کارا بوده است . به همین سبب مطرح شدن این قبیل کشورها در مسائل علمی و فناوری‌های علوم مختلف و تعلق گرفتن بخشی از بازارهای جهانی به آنها ، بطور عمده ریشه در