جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

شهرستان چادگان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهرستان چادگان

Loading the player...


شهرستان چادگان د رتاریخ 10/9/81 با جداشدن از شهرستان فریدن تاسیس ودر تاریخ 23/5/82 رسما افتتاح گردید.
شهر چادگان هرچند دارای وسعت چندان و جمعیت زیادی نیست اما به نظر میرسد سرانه فضای سبز موجود در
داخل شهر پایین تر از سطح  استاندارد باشد .