جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

شهرستان طارم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهرستان طارم

Loading the player...

شهرستان طارم، یکی از شهرستان‌های استان زنجان است. این شهرستان در شمال استان واقع شده و با استان‌های گیلان و قزوین و اردبیل همسایه می‌باشد. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵ خورشیدی، برابر با 75000 نفر بوده‌است.مرکز این شهرستان، شهر آب‌بر می‌باشد. شهرستان طارم یكی ازشهرستانهای هفتگانه استان زنجان می باشد كه درشمال استان واقع گردیده این شهرستان دربهمن ماه سال 1376 به مركزیت شهرآببر تأسیس گردیده و شامل دوبخش، پنج دهستان و155آبادی می باشدكه 101آبادی آن دارای سكنه ومابقی خالی ازسكنه می باشند. این شهرستان ازشمال به استان گیلان، ازشرق به شهرستان تاكستان استان قزوین ازجنوب به شهرستان ابهروازغرب به شهرستان زنجان محدوداست. شهرستان طارم بامساحتی بالغ بر2235كیلومترمربع درمدارهای جغرافیایی 48درجه و30 دقیقه تا49درجه و14دقیقه طول جغرافیایی از نصف النهارگرینویچ و 36 درجه و تا38دقیقه تا37درجه و13دقیقه عرض شمال از خط استواقرارگرفته است. شهرستان طارم دارای ناهمواریهای بسیار بوده ورودخانه پرآب وخروشان قزل اوزن، دره عمیقی را درآن ایجادنموده كه ارتفاع كف این رودخانه درگیلوان به كمتراز400مترازسطح دریارسیده وطرفین آن رشته كوههایی قرارگرفته كه ارتفاع برخی ازقلل آن به بیش از2800متربالغ می گردد. گودترین نقطه استان ،یعنی گیلوان واقع دردره قزل اوزن باارتفاعی معادل 300مترازسطح دریادراین شهرستان واقع شده است و شهرآب بر، مركزشهرستان درارتفاع 750متری ازسطح دریاقراردارد. سهم شهرستان طارم ازكل جمعیت استان حدود9درصدبوده و همچنین سهم مساحت آن ازاستان 15درصد می باشد. عبوررودخانه قزل اوزن به عنوان شاهرگ حیاتی ازاین شهرستان توانمندیهای كشاورزی رادوچندان نموده وباعث رشد، توسعه ورونق اقتصادی منطقه گردیده، تاحدی كه به عنوان قطب كشاورزی مخصوصاً درزمینه تولیدمحصول زیتون (67% زیتون كل كشور) این منطقه رابه عنوان منطقه استراتژیك كشاورزی استان معرفی می نماید.ونیز به عنوان بیشترین تولید کننده سیر کشور وشکستن رکورد جهانی زیتون (۲۷تن در هکتار)به دست یک کشاورز طارمی وبرنج معروف این منطقه وتاسیس سومین کلکسیون جهانی زیتون در این منطقه از عواملی است که این منطقه را با هنوستان ایران میشناسند. شهرستان طارم علاوه برموقعیت مهم كشاورزی ازنظرتاریخی نیزقدمتی به درازای تاریخ ایران داشته وفولادواریادوخاطره حكومتهاودوره های مختلفی رادرذهن كوچك خودجای داده است، به طوری كه آتشكده هاوقلاع دیگرآثاربجای مانده ازتاریخ كهن ایران زمین نشان ازتاریخ دیرینه این منطقه داردكه می تواندبیانگرتمدن وفرهنگ غنی واصیل ایرانی نیزباشد، تاآنجاكه ناصرخسروقبادیانی تاریخ نویس ومحقق شهیرایرانی رادرمهماننوازی وتنوع محصولات وباغات پرثمرواداربه تحسین نموده است. باعنایت به سابقه دیرینه فرهنگی ودینی كه درمردم شهرستان طارم وجودداشته، قریب به اتفاق مردم این شهرستان شیعه 12 امامی بوده ودرایام ومناسبتهای ویژه ازقبیل سوگواری حضرت اباعبداله الحسین (ع) وایام ماه مبارك رمضان وسایراعیادووفیات به صورت گسترده شركت می کنند - زبان وگویش اكثرمردم تركی بوده وبه لحاظ نزدیكی به استانهای گیلان وقزوین آمیختگی خاصی اززبان فارسی راهم پیداكرده است دربرخی مناطق نیزگویش های محلی مثل تاتی وكردی رایج می باشد. یكی ازسنتهای اصیل مردم توجه ویژه به موسیقی سنتی وعاشیق هابوده كه درعروسیهابه صورت مرسوم استفاده می نمایند. فرهنگ وتمدن منحصربه فردمنطقه دركنارفرهنگ غنی ایران زمین علیرغم تمام بی مهری های حكومتهای قبلی وموقعیت جغرافیائی وژئوپولتیكی منطقه، شخصیتهای بزرگی راازلحاظ علم ودانش تحویل جامعه نموده است كه نمونه های زیادی ازاین حیث قابل ادعامی باشد. شهرستان طارم ازلحاظ منظرگاههاوتفرجگاههای طبیعی نیزهمچون تاریخ پربارخودبه عنوان نگین درخشان دركنارتمام صفات وشایستگی های دیگردراستان مطرح بوده وتوجه به این مقوله می تواندخاطره های شیرینی رابرای هموطنان ومهمانان گرامی فراهم آورده واقتصادبسته منطقه رارونق بخشد