جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

شهرستان سمیرم سفلی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهرستان سمیرم سفلی

Loading the player...

سمیرم سفلی منطقه ای بسیار مستعدی برای فعالیتهای کشاورزی وامپروری محسوب میشود .حدود 20 هزار هکتار اراضی قابل کشت وجود دارد ، که با توجه به محدودیت آب ، قسمت زیادی به زیر کشت نمی رود . وجود تنوع آب و  هوایی ، خاک حاصلخیز ونیروی کار ارزان در بخش کشاورزی ، باعث شده تا محصولات متنوعی از باغات میوه این محدوده بدست آید.