جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

شهرستان اردستان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهرستان اردستان

Loading the player...

شهرستان اردستان یکی از شهرستان های استان اصفهان است که در شمال شرقی این استان واقع شده و در گستره ای به وسعت 10713 کیلومتر مربع بین 53 درجه و هشت صدم و 52 درجه و سه صدم دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 55 ثانیه تا 33 درجه و 48 دقیقه عرض شمالی در منطقه معتدل شمالی قرار گرفته است .
این شهرستان از شمال به دشت کویر و سیاه کوه ورامین ، از مشرق به انارک و نایین ، از جنوب به شهرستان نائین و کوهپایه اصفهان ، و از مغرب به کاشان و نطنز و برخوار اصفهان محدود است . و ارتفاع شهر از سطح دریا 1205 متر می باشد .
درباره قدمت بناي اوليه سكونتگاه اردستان نظرهاي متفاوتي وجود دارد. برخي از تاريخ نويسان بناي شهر را به دستان ابن سام نسبت داده اند و زواره (شهري در نزديكي اردستان) را از بناهاي برادر رستم مي دانند. يكي از اديبان دوره قاجاريه مي نويسد: در دوره سلاطين عجم، اراضي نطنز و قراي خمسه از متعلقات جوشقان قالي و اردستان و كاشان و قم و حدود كنار رودخانه عراق جزو مملكت اصفهان بوده و آنها را سلاطين عجم بنا نهاده وآباد ساخته اند

Ardestan city of Isfahan is a city located in the northeast of the province
Area of 10,713 square kilometers and a range between 53 degrees and 52 degrees, eight hundred and three hundred minutes 55 seconds east longitude and 33 degrees north latitude to 33 degrees 48 minutes North is located in the temperate zone.
The Desert and the northern city of Varamin Black Mountain, to the east Anarak and handmade, to the south and the foothills Naein city of Isfahan, Kashan and Natanz and to the west of Isfahan and is limited BorkharThe city's elevation above sea level is 1205 meters.
There are different theories about the history of the building of settlements Ardestan. Some historians have attributed the building of the city into the hands of children, Sam and monuments of the city's older brother Rustam know ZavarehOne of the Qajar dynasty scholars writes: The kings of Ajam-land Khamseh interpretations of Natanz and Kashan and Qom Ardestan carpet Joshaghan accessories from around the side of the river, and Iraq, among them kings Ajam country founded and built a wind .