جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

شهدای کارگر - نمایش محتوای موسیقی

 

 

شهدای کارگر

Loading the player...

مدیر تولید موسیقی : مهران صفوی

هماهنگی تولید : حمید رضا آقا خانی

تنظیم برای سایت :حمید رضا سهرابی

سلام ای بازوان زخم خورده       
سلام ای دستهای پینه بسته
سلام ای سروهای ایستاده    
سلام ای کوهساران نشسته
سلام ای کارگر ای مرد بیدار       
تویی که بازوان آهنین ات
تلاش و همتت را می شناسم        
ستون های ستبر روزگار است
اگر بیگانه برمن ره ببندد           
توی که دست های نازنین ات
تو را دارم تو را ، کی می هراسم       
پراز معنای ایمان است و کار است
کنار زنده رود تشنه کامی        
تویی که چشمه ی صاف و زلالی
مرا با دست هایت آشنا کن       
توکه اسطوره ی رزق حلالی
به دستت بوسه هاخواهم زد ای دوست        
تویی مفهوم عشق و پایمردی
زمانی مرد میدان تلاشی            
زمانی مرد میدان نبردی
لباس کار برتن داشتی تو       
هراس از باد و از باران ندارید
لباس رزم هم پوشیده بودی        
شما را موج و توفان می شناسند
زدی بی باک برانبوه دشمن       
بسی گفتیم و گفتند از شهیدان
تو ازجام و لا نوشیده بودی       
شهیدان را شهیدان می شناسند