جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

شناسایی و بررسی اولویت آسیب های اجتماعی در مرکز اصفهان - نمایش محتوای صدا

 

 

شناسایی و بررسی اولویت آسیب های اجتماعی در مرکز اصفهان

پژوهشی با عنوان شناسایی و بررسی اولویت آسیب های اجتماعی و ارائه راهکارهای رسانه ای برای کنترل و پیشگیری از آنها در واحد آموزش و پژوهش مرکز اصفهان انجام شده است.

این تحقیق منجر به تولید که توسط آقای احمدرضا فیاض بخش در واحد آموزش و پژوهش انجام شده است ، به دنبال پاسخ به این پرسش است که آسیب های عمده اجتماعی استان اصفهان کدام است؟ بیکاری؟ اعتیاد؟ طلاق؟ سرقت؟ نزاع؟ ...؟

نتایج حاصل از این پژوهش که از گفتگو با مسئولان و صاحب نظران جمع آوری و تدوین شده ، به زودی در دسترس همکاران تولید قرار می گیرد.