جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

شماره بدهید تا پیامک های خاموشی برق برایتان ارسال شود - تولیدات فضای مجازی

 

 

تولیدات فضای مجازی

شماره بدهید تا پیامک های خاموشی برق برایتان ارسال شود

مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان: 
??شهروندان با ارسال پیامک به شماره ۲۰۰۰۱۲۱ و تماس با شماره ۳۵۱۵۰ اطلاعات تماس خود را در اختیار شرکت برق بگذارند تا پیامک خاموشی های برق مناطق برایشان ارسال شود. 
 
??با اجرای این طرح قبوض کاغذی حذف و جزییات قبوض با روش‌های الکترونیکی برای مشترکان ارسال می‌شود

جدیدترین ها