رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

شفافیت انتخابات - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شفافیت انتخابات

Loading the player...

دانلود

موشن گرافیکی که مشاهده می کنید به موضوع شفافیت های قبل از انتخابات و نحوه تشخیص کاندیدای اصلح، می پردازد.