شعر سفربخیر حاجی

 

کسی به سوی معشوقش اینچنین نرفته ست

به جستجوی معشوقش اینچنین نرفته ست

 

کسی به کوی معشوقش اینچنین نمرده ست

در آرزوی معشوقش اینچنین نرفته ست

 

گره به کار و پیچان و درهم و پریشان

کسی به موی معشوقش اینچنین نرفته ست

 

چنین، کس آبروی رقیب خود نبرده ست

به شوق روی معشوقش اینچنین نرفته ست

 

کسی ز خیل لبّیک و لاشریک گویان

به گفتگوی معشوقش اینچنین نرفته ست

 

مُهاجراً إلی الله فأجرُه علَی الله

می از سبوی معشوقش اینچنین نرفته ست

 

بجز حسین وقتی که آب خواست، تیری

سوی گلوی معشوقش اینچنین نرفته ست

 

سفر بخیر حاجی به کربلا رسیدی

کسی به بوی معشوقش اینچنین نرفته ست


مهدی جهاندارجواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ
بسیار عالی بود حمید سهرابی ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ ۱۷:۰۶

حمید سهرابی
بسیار عالی بود
0 (0 آرا)
پست شده در ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ ۱۷:۰۶