جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

ششمین کشور پیشرو در زمینه تولیدات فناوری نانو - چهل سالگی

 

 

چهل سالگی انقلاب

ششمین کشور پیشرو در زمینه تولیدات فناوری نانو

ششمین کشور پیشرو در زمینه تولیدات فناوری نانو


ایران، ششمین کشور پیشرو در زمینه تولیدات فناوری نانو در دنیا است.

آدرس کوتاه :