رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

ششمین کشور پیشرو در زمینه تولیدات فناوری نانو - چهل سالگی

 

 

چهل سالگی انقلاب

ششمین کشور پیشرو در زمینه تولیدات فناوری نانو

ایران، ششمین کشور پیشرو در زمینه تولیدات فناوری نانو در دنیا است.

آدرس کوتاه :